Analiza danych pomiarowych - oprogramowanie | ACHEM.PL
 •              
Strona główna » Home » Usługi » Program Analizator

Analizator – program do generowania wykresów i tabel z pomiarami

Analiza danych pomiarowych

Program Analizator ułatwia analizę danych pomiarowych pochodzących z rejestratorów temperatury i wilgotności firmy TANDD (seria RTR-500 oraz TR-700). Umożliwia sporządzanie i drukowania raportów w formie tabel i wykresów. System działa na zasadzie klient-serwer. Na jednym wydzielonym komputerze (serwerze) jest zainstalowana baza danych PostgresSQL, do której mogą podłączać się aplikacje klienckie. Jest to program wielostanowiskowy.
 

Główne zalety programu:
 • możliwość drukowania wykresów za dowolny okres z zaznaczonymi poziomami alarmowymi (również na czarno-białym wydruku)
 • możliwość drukowania tabeli tylko z alarmami lub wszystkich danych pomiarowych
 • szybki i łatwy import danych z plików dziennych z systemu RTR
 • definiowanie filtrów użytkowników na poszczególne rejestratory (każda osoba może przeglądać tylko wybrane rejestratory)
 • statystka alarmów przekroczenia zadanych limitów
 • dostęp do programu kontrolowany przez login i hasło
 • dodawanie własnych komentarzy do pomiarów np. w celu opisania przekroczenia
 • generowanie powiadomień email i SMS (wymaga modemu GSM i karty SIM)
 • obliczanie MKT tygodniowego i miesięcznego
 • dziennik/ rejestr aktywności użytkownika na potrzeby audytorów. Przeglądanie czujników jest rejestrowane w systemie i może służyć potwierdzeniu codziennej kontroli systemu przez użytkownika.
 • możliwość badania rozkładu temperatury w urządzeniach laboratoryjnych i pomieszczeniach. Jeden czujnik referencyjny i wiele czujników odniesienia. Do badania rozkładu można wykorzystać rejestratory radiowe RTR.
Wymagania:
 • możliwość zainstalowania serwera baz danych PostgreSQL (stały numer IP)
 • możliwość zainstalowania aplikacji klienckich oraz sterowników ODBC na komputerach użytkowników (tylko system operacyjny MS Windows)