Instalacja i walidacja komputerowych systemów pomiarowych
  •              
Strona główna » Home » Usługi » Walidacja systemów

Instalacja i walidacja komputerowych systemów pomiarowych

Zainteresowanym Klientom oferujemy usługi związane z:
– instalacją i uruchomieniem rejestratorów
– szkoleniem w zakresie obsługi
– walidacją systemów pomiarowych

Walidacja systemu pomiarowego obejmuje opracowanie dokumentacji (analiza ryzyka) i wykonanie testów IQ (kwalifikacja instalacyjna) oraz OQ (kwalifikacja operacyjna). Podsumowaniem procesu walidacji jest końcowy raport walidacyjny (VR), który potwierdza poprawność montażu i działania całego układu pomiarowego w przewidzianym zakresie.

Ten zakres usług jest szczególnie interesujący dla przemysłu farmaceutycznego, medycznego, hurtowni farmaceutycznych i aptek.