Wzorcowanie rejestratorów temperatury i wilgotności
  •              
Strona główna » Home » Usługi » Wzorcowanie rejestratorów

Wzorcowanie rejestratorów

Każdy miernik lub rejestrator umożliwia pomiar określonego parametru z pewną dokładnością. Wykorzystanie tych urządzeń do kontroli procesów produkcji lub kontroli jakości wymaga przeprowadzenia czynności, które zagwarantują prawidłową pracę urządzenia oraz pozwolą spełnić wymagania jednostek kontrolnych (Inspekcja Weterynaryjna, Sanitarna, Ochrony Roślin, Handlowa, audytorów itd).
Każdy z zamawianych rejestratorów może zostać wywzorcowany w laboratorium pomiarowym akredytowanym przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji) . Świadectwa wzorcowania dostarczane wraz z rejestratorami posiadają logo PCA.

Wzorcowane mogą być rejestratory temperatury, wilgotności, naświetlenie VIS, promieniowania UV, ciśnienia, prądu, napięcia itd.

Świadectwo wzorcowania

Świadectwo wzorcowania to protokół potwierdzający przeprowadzenie badania dokładności danego urządzenia pomiarowego. Tylko świadectwa z akredytowanego laboratorium posiadają moc urzędową i mogą służyć do rozstrzygania sporów. Tylko takie świadectwa są honowane przez służby kontrolne i audytorów.

Świadectwo wzorcowania wystawiane jest indywidualnie dla każdego rejestratora i zawiera jego numer seryjny. Na dokumencie nie jest podany termin ważności. Termin utraty ważności wzorcowania i konieczność ponownego sprawdzenia przyjmuje się na podstawie analizy ryzyka oraz przyjętych wewnątrz firmy norm jakości. W większości przypadków wzorcowanie powtarza się co 1-2 lat (zależnie od branży, norm jakości, warunków pracy itd).

W okresie pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami można kontrolować działanie rejestratorów miernikami wzorcowymi tzw. metoda przez referencję. Metoda polega na porównaniu wskazań miernika wzorcowego z miernikiem sprawdzanymi i określeniu błędu pomiaru. Porównania dokonuje się w warunkach pracy miernika sprawdzanego. Po przeprowadzeniu kilku pomiarów możliwe będzie sporządzenie raportu ze sprawdzenia.

Zaletą samodzielnego sprawdzania mierników jest brak konieczności odsyłania rejestratorów do laboratorium wzorcującego. Nie ma konieczności zabezpieczenie mierników zapasowych na czas trwania wzorcowania.

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania:
ACHEM.PL tel. 606 26 46 26, achem@achem.pl
Formularz kontaktowy