SPY JRI Rejestratory temperatury farmacja | ACHEM.PL
  •              
Strona główna » Rejestratory temperatury farmacja SPY-JRI

Rejestratory temperatury dla farmacji SPY-JRI

Obecnie takie parametry jak temperatura, ciśnienie czy wilgotność możemy monitorować dzięki scentralizowanej sieci, która pozwala na odczytywanie danych bez fizycznego kontaktu z urządzeniem pomiarowym. W tym celu stosujemy rejestratory bezprzewodowe firmy JRI. Urządzenia pomiarowe JRI polecamy szczególnie dla zastosowań w farmacji (producenci, hurtownie farmaceutyczne) i branży spożywczej ze względu na wysoką jakość oraz oprogramowanie w języku polskim zgodne z regulacją 21 CFR Part 11.

Francuska firma JRI została założona w 1845 roku. Produkuje ona mierniki wielkości fizycznych, między innymi serię urządzeń pomiarowo-rejestrujących z radiową transmisją danych SKY RF. Najwyższą jakość produkcji zapewnia dzięki własnym akredytowanym laboratoriom metrologicznym, spełniającym wymogi normy ISO17025. Wszystkie wyroby są zgodne z niezbędnymi normami, tzn. EN 12830, OHS, CE, FCC, ETS 300-220.

Rejestratory temperatury i wilgotności SPY-JRI przeznaczone dla zaawansowanych zastosowań

Rejestratory temperatury i wilgotności SPY-JRI przeznaczone dla zaawansowanych zastosowań

Dostępne rozwiązania automatyzujące procesy pomiarów i rejestracji danych

Oferowane rejestratory charakteryzują się perfekcyjnym wykonaniem. Przede wszystkim ich obudowy są hermetyczne, odporne na udar, zaś dodatkowo mogą zostać zabezpieczone osłonami z silikonu. Łatwą adaptację czujników zapewnia system uniwersalnych złączy, natomiast cyfrowe sondy gwarantują pełną wymienność pomiędzy rejestratorami, wykluczając możliwość dekalibracji. Powyższe rozwiązanie umożliwia pomiary i rejestrację dowolnych wielkości fizycznych od temperatury po stężenie gazów dzięki zastosowaniu czujników PT-100, PT-1000 lub dowolnych czujników 2-20mA/0-1V. Przykładowo dla pomiarów temperatury system oferuje zakresy pomiarowe od -200°C do 1000°C z maksymalną precyzją 0,09°C.

Wielką zaletą rejestratorów SKY-RF jest ich pełna mobilność. Dzięki temu można je stosować w dowolnym miejscu, niezależnie od lokalnego przyłącza elektrycznego. Rejestratory posiadają zasilanie bateryjne optymalizowane mikroprocesorowo, pozwalające na użytkowanie ich przez wiele lat bez potrzeby wymiany ogniw. Tryb pracy lub wstrzymania (REC/HALT), zajętość pamięci (MEM), siła sygnału radiowego, a dla każdego z kanałów wartość mierzona wraz z jednostkami i stan przekroczenia wartości progowej (górnej lub dolnej) – pełen zestaw informacji na wyświetlaczu LCD wspomaga standardowe wskaźniki stanu pracy i alarmu.

Do wyboru mamy 9 rejestratorów: uniwersalny cyfrowy SPY RF N, uniwersalny analogowy SPY RF U, uniwersalny analogowy SPY RF U z sondami PT100, rejestratory temperatury ultraprecyzyjne SPY RF REFERENCE, rejestratory temperatury ultraprecyzyjne SPY RF REFERENCE z sondami PT100, rejestratory temperatury SPY RF TC / SPY RF T+, rejestratory zdarzeń SPY RF C, rejestrator temperatury mini SPY RF GREEN.

Aparatura kontrolno-pomiarowa SPY wyposażona jest w duże czytelne wyświetlacza pozwalające na podgląd wyników pomiarów oraz innych parametrów.
Dane wyświetlane na wyświetlaczu rejestratora JRI

Szczególnym rodzajem rejestratorów są samochodowe rejestratory temperatury, pozwalające nam na pełen monitoring warunków przechowywania, poczynając od miejsca składowania produktu, poprzez transport i stemplowanie czasowe w punktach pośrednich, na rozładunku dostawy kończąc. Ważną dla takiej sytuacji hermetyczność i odporność na wstrząsy wykazują rejestratory MINI SPY RF GREEN, które możemy również myć i dezynfekować. Umieszczenie aparatury pomiarowej w kontenerze pozwoli nam na kontrolowanie na bieżąco parametrów przewożonych towarów.

Pomiary, rejestracja i przesyłanie danych podczas transportu

Pomiary, rejestracja i przesyłanie danych podczas transportu

Na bieżące monitorowanie stanu każdego kontenera pozwala wizualizator SKY RF VISU. W sytuacji, gdy pojawia się problem, zostaje on powiadomiony o przekroczeniu wartości granicznych temperatury. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego podjęcia odpowiednich działań, aby zabezpieczyć towar. Po przybyciu do bazy końcowej, z urządzenia rejestrującego automatycznie pobierana jest historia parametrów temperaturowych. Ponadto użytkownik posiada zdalną możliwość zmiany parametrów pracy takich jak częstotliwość próbkowania czy progi alarmowe.

Za odbiór sygnału radiowego z rejestratorów (i/lub stacji pośrednich) i przekazywanie danych do komputera odpowiedzialne są stacje bazowe. Rodzaj złącza (USB, Bluetooth, WiFi, sieć LAN), poprzez które odbywa się transmisja danych do komputera, zależy od wybranego typu stacji bazowej. Każda z nich może współpracować z nieograniczoną ilością rejestratorów SPY REF. Stacje bazowe pozwalają również na przekazywanie alarmów do specjalnie do tego przeznaczonej stacji alarmu bezprzewodowego SPY RF ALARM.

W przypadku stacji bazowych mamy do czynienia z 4 modelami: USB SPY RF MODEM, MODEM ETHERNET, MODEM WiFi oraz stacją pośrednią SPY RF RELAY.

Zadzwoń lub napisz, pomożemy wybrać odpowiedni produkt:
ACHEM.PL tel. 606 26 46 26, achem@achem.pl
Formularz kontaktowy achem.pl