Monitoring temperatury i wilgotności | Archiwum, biblioteka
  •         
Strona główna » Branże » Przechowywanie archiwaliów dokumentów księgozbiorów

Przechowywanie archiwaliów i księgozbiorów – minimalizuj negatywny wpływ czynników zewnętrznych.

Archiwa i biblioteki monitoring mikroklimatu

Archiwa i biblioteki – monitoring temperatury i wilgotności

Poziom wilgotności i temperatury pomieszczeń, w których przechowywane są archiwalia, dokumenty, księgozbiory determinuje ich żywotność oraz stan techniczny. Papier jako materiał higroskopijny gwałtownie chłonie i oddaje wilgoć. W zmiennych dziennych i sezonowych warunkach włókna celulozowe kurczą się i rozszerzają co przyspiesza procesy degradacji. Efektem przechowywania w złych warunkach są – marszczenie papieru, spulchnienie, deformacja, foxing, sklejenie, utrata wytrzymałości na zniszczenia mechaniczne. W pomieszczeniach niewentylowanych o dużej wilgotności tworzą się warunki sprzyjające rozwojowi grzybów. Mikroorganizmy te mają negatywny wpływ na materiał, z których wykonane są dokumenty i książki, coraz głębiej w niego wnikając i doprowadzając do przebarwień i rozkładu. Działanie grzybów ma również negatywny wpływ na zdrowie pracowników, którzy narażeni są na ich działanie przez wiele godzin każdego dnia. Z drugiej strony zbyt suchy klimat powodujący przesuszenie włókien celulozowych prowadzi do ich łamliwości. W sezonie grzewczym wilgotność w pomieszczeniach może spadać nawet do 10-20% RH.
Ścisła kontrola warunków w pomieszczeniach jest niezbędna by wydłużyć okres udostępniania oraz przechowywania archiwaliów, ksiąg, dokumentów i innych obiektów archiwalnych. Istotne jest także ograniczenie wahań temperatury oraz wilgotności.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaleca przechowywanie papieru w archiwach, bibliotekach i muzeach w stabilnej temperaturze około 16-18 °C i wilgotności względnej (RH) pomiędzy 45 a 55%.
PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

Monitoring pomieszczeń

Przechowywanie archiwaliów, dokumentów, księgozbiorów – monitoring temperatury i wilgotności

KLIKNIJ TUTAJ

Pin It on Pinterest

Shares