•         
Strona główna » BLOG » Placówki obrotu pozaaptecznego – przechowywanie produktów leczniczych

Placówki obrotu pozaaptecznego – przechowywanie produktów leczniczych

Rejestratory Microlite

Rejestratory Microlite

Zgodnie z przepisami prawa placówki obrotu pozaaptecznego – sklepy zielarsko-medyczne, sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego oraz sklepy ogólnodostępne, czyli np. sklepy spożywcze, kioski ruchu, stacje benzynowe muszą zapewniać przechowywanie produktów leczniczych w sposób gwarantujący zachowanie ich właściwej jakości określonej przez podmiot odpowiedzialny lub farmakopeę, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed bezpośrednim dostępem dla dzieci. Mówi o tym par. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Konieczność monitoringu temperatury i wilgotności wskazują decyzje Inspekcji Farmaceutycznej nakazując dostosowanie prowadzonej działalności do wymagań określonych w przepisach. Z taką decyzją można zapoznać się w wyroku sądowym VI SA/Wa 3311/13 – Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06 – jednym z wykazanych podczas kontroli braków jest „brak monitoringu temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym znajdują się produkty lecznicze, co jest niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2009”.

Ekonomiczne rejestratory temperatury Microlite

W celu ciągłego monitoringu warunków przechowywania produktów leczniczych proponujemy urządzenie rejestrujące temperaturę Microlite, z możliwością pomiaru i rejestracji parametrów temperatura + wilgotność.

Główne zalety rejestratora to niski koszt oraz bezpośrednie złącze USB dające możliwość zgrania danych na komputer.

Zadzwoń lub napisz, pomożemy wybrać odpowiedni produkt:
ACHEM.PL tel. 606 26 46 26, achem@achem.pl
Formularz kontaktowy achem.pl

Data publikacji:
28 sierpnia 2015
Achem.pl

Pin It on Pinterest

Shares