Pomiar wilgotności w hurtowni farmaceutycznej | ACHEM.PL
  •         
Strona główna » BLOG » Pomiar wilgotności w hurtowni farmaceutycznej

Pomiar wilgotności w hurtowni farmaceutycznej

W okresach deszczowo-burzowych poziom wilgotności rośnie powyżej 70%, także w pomieszczeniach czasowo może podnosić się poziom wilgotności. Czy hurtownie farmaceutyczne muszą obniżać poziom wilgotności i inwestować w drogie osuszacze powietrza?

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – regulacje prawne

nieobowiązującym już rozporządzeniu w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1216) wartość dopuszczalnej wilgotności była ściśle określona przepisem – § 2 ust. 4 rozporządzenia mówił „Względna wilgotność w pomieszczeniach utrzymujących temperaturę pokojową nie może przekraczać 70%”.

Natomiast w roku 2015 weszły w życie nowe przepisy dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które zmieniły regulacje dotyczące utrzymywania odpowiedniego poziomu wilgotności w hurtowni farmaceutycznej. Obecnie obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, w którym nie ma powyższego przepisu określającego maksymalny poziom wilgotności.

Przestrzegaj zaleceń producenta

Granice temperatury i wilgotności sprawdzaj na opakowaniu produktówGranice temperatur i wilgotności, w jakich przechowujemy lub transportujemy produkty lecznicze, powinny uwzględniać zakresy tych parametrów podane przez producentów. Najczęściej stosowanym zakresem temperatury przez hurtownie farmaceutyczne jest zakres 15-25°C, lub zakres 16-24°C, który pozwoli nam na reakcję w przypadku przekroczenia poziomu temperatury.

W pierwszej kolejności sprawdź opakowania sprzedawanych przez siebie produktów aby określić w jakich warunkach mają być przechowywane produkty farmaceutyczne. Ustal dozwolone granice temperatur oraz wilgotności na podstawie sprzedawanego asortymentu, przestrzegaj zaleceń producenta.

Zawsze sugerujemy dla hurtowni farmaceutycznych zastosowanie rejestratorów monitorujących dwa parametry – temperaturę oraz wilgotność. Różnica cenowa nie jest duża w porównaniu do rejestratorów monitorujących tylko i wyłącznie temperaturę, natomiast unikamy konieczności wymiany sprzętu gdyby zmieniły się wymagania producentów lub przepisy. Do monitoringu temperatury i wilgotności w hurtowniach farmaceutycznych polecamy rejestratory temperatury i wilgotności TANDD wraz z oprogramowaniem pomiarowym Sensodis. System zapewnia ciągłość danych pomiarowych, alarmowe powiadomienia SMS i email, generowanie raportów z danymi pomiarowymi. Urządzenia mogą być wzorcowane, a całość systemu walidowana. Możliwe jest ustawienia powiadomień alarmowych umożliwiających reakcję na zmianę warunków przechowywania produktów farmaceutycznych.

Zadzwoń lub napisz, pomożemy wybrać odpowiedni produkt:
ACHEM.PL tel. 606 26 46 26, achem@achem.pl
Formularz kontaktowy achem.pl

Data publikacji:
10 czerwca 2016
Achem.pl

Pin It on Pinterest

Shares