Strona główna » Monitoring temperatury

Ciągły i automatyczny monitoring temperatury i wilgotności SENSODIS

Nowoczesne systemy pomiarowe zapewniają monitorowanie temperatury i wilgotności w sposób dokładny i ciągły, z wykorzystaniem automatycznego przesyłu danych pomiędzy urządzeniami a końcowym oprogramowaniem.
Wdrożenie automatycznego monitoringu temperatury przekłada się na usprawnienie działalności przedsiębiorstwa i pozwala na pozyskanie odpowiednich zezwoleń (np. akredytacja dla laboratoriów, zgody na działalność dla hurtowni farmaceutycznej).

Oprogramowanie do pomiaru temperatury i wilgotności

Oprogramowanie do pomiaru temperatury i wilgotności

Należy przy tym pamiętać, że system pomiarowy zbudowany jest z kilku elementów jak: rejestratory pomiarowe, oprogramowanie, a także z całego spektrum usług świadczonych przez wykonawcę. Poprawność wdrożenia monitoringu warunków środowiskowych, zależy od jakości poszczególnych składowych systemu oraz ich poprawnej konfiguracji i integracji.

W ofercie posiadamy:

rejestratory pomiarowe korzystające z różnego rodzaju transmisji bezprzewodowej i przewodowej (radiowa, lan, wi-fi, Bluetooth) dostosowane do pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach i pomieszczeniach, wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego przez PCA laboratorium pomiarowego,
oprogramowanie Sensodis spełniające wymagania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego a także bardziej restrykcyjne wymogi FDA 21 CFR Part 11,
świadczymy usługi niezbędne do poprawnego wdrożenia jak i późniejszej eksploatacji systemu (instalacja urządzeń i oprogramowania, szkolenia, walidacja i rewalidacja systemu, wsparcie techniczne zdalne i z dojazdem, przeglądy, kalibracje, wzorcowanie, mapowanie).
MONITORING TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI – KLUCZOWE KORZYŚCI
Powiadomienia alarmowe
Zmniejszenie ryzyka utraty przechowywanych towarów (leków, szczepionek, wzorców, odczynników), często o dużej wartości, z powodu niewłaściwego przechowywania. System natychmiastowych powiadomień SMS/email o przekroczeniu progów alarmowych pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych.
Dokumentacja
Możliwość udokumentowania parametrów klimatycznych związanych z przechowywaniem i transportem wrażliwych na temperaturę artykułów i przedstawienia wydrukowanych wyników – partnerom handlowym, audytorom, inspekcjom. Raporty z pomiarami dostępne są w postaci wykresów i tabel, możliwy jest eksport danych do plików MS Excel i pdf.
Spełnienie wymagań
Uzyskanie odpowiednich akredytacji bądź pozwolenia na prowadzenie działalności w branżach regulowanych (branża farmaceutyczna – konieczność walidowania skomputeryzowanych systemów pomiarowych), wprowadzenie norm jakościowych, spełnienie wymagań stawianych przez zagranicznych parterów biznesowych.
Automatyzacja
Skrócenie czasu pracy związanego ze zbieraniem, przetwarzaniem i prezentacją danych pomiarowych. Brak konieczności spisywania pomiarów z urządzeń czy przenoszenia danych ręcznie z rejestratora do komputera. W programie Sensodis dostępne są jako opcje także automatyczne raporty przesyłane na email oraz integracja z Active Directory.

Oferowane przez firmę ACHEM systemy pomiarowe znajdują zastosowanie w różnych branżach. Głównie realizujemy instalacje i obsługę systemów dla farmacji, laboratoriów, służby zdrowia, przemysłu, muzeów/archiwów.

Wybierz branżę i dowiedz się więcej:

Branża farmaceutyczna i medyczna

Przedsiębiorstwa produkcyjne – wyroby lecznicze i medyczne, laboratoria, hurtownie farmaceutyczne, apteki. Urządzenia, oprogramowanie, montaż i walidacja zgodnie z GAMP5.

KLIKNIJ TUTAJ

Laboratoria

Laboratoria badawcze, analityczne, inspektoraty, wodociągi, laboratoria kryminalistyczne, drogowe i inne. Pomiar temperatury w urządzeniach oraz pomiar warunków środowiskowych w pomieszczeniach.

KLIKNIJ TUTAJ

Ochrona zdrowia

Szpitale i przychodnie, rozproszone punkty pomiarowe w różnych lokalizacjach. Przechowywanie szczepionek i leków, banki tkanek, laboratoria transplantologii.

KLIKNIJ TUTAJ

Muzea, galerie, archiwa

Bezpieczeństwo przechowywania eksponatów, monitoring temperatury, wilgotności, a także oświetlenia.

KLIKNIJ TUTAJ

W przypadku zainteresowania pojedynczym punktem pomiarowym, zapraszamy do zakładki rejestratory.