Strona główna » Usługi » Mapowanie

Mapowanie pomieszczeń i urządzeń

Badanie rozkładu temperatury

Zainteresowanym Klientom oferujemy usługę mapowania urządzeń lub pomieszczeń. Każdy z mierników użyty do mapowania posiada aktualne świadectwo wzorcowania z akredytowanego przez PCA laboratorium pomiarowego.

Podsumowaniem mapowania jest raport, który przedstawia zarejestrowane pomiary.

Klienci, którzy zakupią program Analizator mogą samodzielnie przeprowadzić mapowanie urządzeń lub pomieszczeń. Jedną z funkcji programu jest automatyczne generowanie raportów mapowania temperatury na podstawie dowolnej liczby mierników. Raport obejmuje pełną analizę statystyczną zebranych pomiarów.