Strona główna » Monitoring temperatury » Monitoring temperatury dla szpitali i przychodni

Monitoring temperatury dla szpitali i przychodni

Ciągły, automatyczny monitoring temperatury spełnia wymogi instytucji kontrolnych, wpływa na poprawę procesów jakościowych, pozwala zapewnić większe bezpieczeństwo przechowywanych szczepionek i leków, skraca czas pracy związany ze zbieraniem, przetwarzaniem, prezentacją danych pomiarowych. Umożliwia otrzymywanie powiadomień alarmowych o przekroczeniach zadanych poziomów temperatury.

System zapewnia ciągłość pomiarów, jest skalowalny, pozwala na zarządzanie punktami pomiarowymi rozproszonymi w różnych pomieszczeniach. Możliwe jest połączenie w jedną sieć pomiarową osobnych budynków w różnych miastach. System został zoptymalizowany w celu obsługi także systemów obejmujących dużą ilość urządzeń pomiarowych.
Rejestracja danych odbywa się w trybie ciągłym z automatycznych przesyłem do komputera. Dane udostępnianie są na wielu stanowiskach pracy, w przypadku nieobecności pracownika inne osoby mają dostęp do danych pomiarowych.

Wdrożenie scentralizowanego systemu pomiarowego pozwala uzyskać większą kontrolę nad rozproszonymi punktami pomiarowymi. Ułatwia to zarządzanie systemem, jego konfigurację i serwisowanie, umożliwia przeprowadzenie całościowego przeglądu i kalibracji urządzeń, dokonywanie backupów.

Na system ciągłego, automatycznego monitoringu składają się:

rejestratory temperatury oraz temperatury i wilgotności wraz ze świadectwami wzorcowania z laboratorium akredytowanego przez PCA,
oprogramowanie Sensodis – instalacja na serwerze lokalnym, maszynie wirtualnej lub w chmurze,
usługa montażu i konfiguracji urządzeń, instalacji oprogramowania, szkolenie,
na etapie eksploatacji: wsparcie techniczne, przeglądy, kalibracja urządzeń na miejscu.

Rejestratory temperatury i wilgotności

Oferowane rejestratory pomiarowe japońskiej produkcji są proste i wygodne w użytkowaniu oraz niezależne od zasilania 230V. Posiadają zasilanie bateryjne, oraz wewnętrzną pamięć, dzięki czemu zapewniają ciągłość pomiarów. Czas potrzebny na dokonanie odczytu, przetwarzanie i wizualizację danych zostaje maksymalnie skrócony. Dane, w zależności od wybranej serii urządzeń, przesyłane są automatycznie drogą radiową, poprzez Bluetooth, funkcjonującą w przedsiębiorstwie sieć Wi-Fi lub LAN. Duży, wyraźny wyświetlacz pozwala na lokalny odczyt temperatury.

W szpitalach i przychodniach rejestratory wykorzystuje się najczęściej do pomiaru temperatury w urządzeniach służących do przechowywania – szczepionek, odczynników, próbek, krwi, osocza. Możliwy jest także pomiar temperatury i wilgotności w aptekach szpitalnych lub laboratoriach.
Rejestratory z sondą zewnętrzną pozwalają na bezpieczne umieszczenie elektroniki z wyświetlaczem na zewnątrz urządzenia. Jest to wygodne rozwiązanie, mamy możliwość podglądu bieżącej temperatury bez otwierania lodówki. Umieszczenie sondy pomiarowej na przewodzie eliminuje błędy pomiarowe spowodowane wydzielaniem się ciepła z układów elektronicznych oraz ułatwia wybór miejsca pomiaru. Średnica sondy pomiarowej wynosi tylko 2,5mm. Sonda pomiarowa wprowadzana jest do wnętrza lodówki przez uszczelkę w drzwiach lub otwór inspekcyjny.

Jako uzupełnienie rejestratorów polecamy aluminiowe bloki termiczne naszej produkcji. Podczas ciągłego monitoringu temperatury w urządzeniach laboratoryjnych zdarza się, że system zarejestruje spadek lub wzrost temperatury spowodowany otwarciem drzwi. Taka sytuacja może wymagać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Aluminiowe tuby zabezpieczają przed rejestracją chwilowych przekroczeń temperatury, które nie mają wpływu na przechowywane materiały.

Oprogramowanie Sensodis

Podczas eksploatacji systemu, to oprogramowanie jest najczęściej wykorzystywanym elementem, z którym użytkownik i administrator mają bezpośrednią styczność. Sensodis to wielostanowiskowa aplikacja wspierająca użytkowników systemu monitoringu temperatury i wilgotności zbudowanego z rejestratorów firmy Tandd Japan.

Oprogramowanie zaprojektowane, by spełniać wymagania stawiane przez audytorów, usprawnić zarządzanie systemem pomiarowym, zwiększyć komfort użytkownika jak i możliwości administracyjne systemu. Możliwa jest instalacja oprogramowania na lokalnym serwerze, maszynie wirtualnej (VM), lub w chmurze. Dostęp dla użytkownika końcowego odbywa się za pomocą przeglądarki www.
Instalacja na serwerze lokalnym sprawdzi się w instytucjach posiadających własną infrastrukturę IT, natomiast wersja w chmurze będzie bardziej wygodna dla organizacji, która nie posiada własnego serwera np. sieć rozproszonych przychodni.

SENSODIS - oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

SENSODIS – oprogramowanie pomiarowe, temperatura i wilgotność

Program generuje powiadomienia email/SMS. Możliwe jest ustawienie nieograniczonej liczby progów alarmowych dla każdego urządzenia oddzielnie. Do wysyłania powiadomień SMS można wykorzystać bramkę SMS-API, lub dodatkowy modem GSM (opcja) będący jednocześnie strażnikiem poprawnego działania systemu (wysyła alarm SMS przy braku komunikacji z urządzeniem).

Oprogramowanie zapewnia:

dashboard – czytelne zestawienie wszystkich alarmów aktywnych lub wymagających zatwierdzenia,
prezentacja danych w postaci wykresów i tabel,
automatyczne raporty przesyłane na email,
możliwość automatycznego uwzględnienia w pomiarach poprawki ze świadectwa wzorcowania,
zarządzanie użytkownikami – trzy poziomy dostępu: administrator, menadżer, użytkownik,
powiadomienia email i SMS (poprzez API lub dodatkowy modem),
zgodność z FDA CFR 21 part 11 (w wersji CFR), Annex 11 oraz GAMP 5,
audit trail – dziennik aktywności,
integralność danych,
instalację na serwerze lokalnym, maszynie wirtualnej (VM), w chmurze
polska wersja językowa, dostępne także inne języki (ustawienia na poziomie użytkownika).

Montaż i konfiguracja urządzeń, instalacja oprogramowania, szkolenie

Zapewniamy przeprowadzenie instalacji systemu: montaż i konfigurację urządzeń, instalację oprogramowania, przeprowadzenie szkolenia dla osób obsługujących system w przedsiębiorstwie. Podczas eksploatacji: przeglądy, kalibrację urządzeń w miejscu montażu, wsparcie techniczne.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz

Dowiedz się więcej:

Rejestratory

Rejestratory do pomiaru temperatury w urządzeniach. Bezpieczeństwo przechowywania.

ZOBACZ

Oprogramowanie

Oprogramowanie Sensodis wspierające pracę systemu, spełniające wymogi FDA CFR 21 part 11.

ZOBACZ

Przegląd systemu

Przeglądy urządzeń, konfiguracji, funkcjonowania systemu, kalibracja rejestratorów w miejscu montażu.

ZOBACZ