Strona główna » Usługi

Kompleksowa obsługa w zakresie skomputeryzowanych systemów monitoringu warunków środowiskowych

Zakres świadczonych usług to czynnik istotny dla przeprowadzenia poprawnego montażu i dalszego sprawnego funkcjonowania skomputeryzowanych systemów pomiarowych. W naszej pracy skupiamy się na jakości proponowanych rozwiązań i wykonywanych usług. Specjalizujemy się w dostarczaniu optymalnych rozwiązań monitoringu temperatury i wilgotności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstw, w czym pomagają nam nasze umiejętności techniczne, kompetencje miękkie oraz doświadczenie.

PODSTAWĘ ŚWIADCZONYCH USŁUG STANOWIĄ
Wiedza i zaangażowanie
Do skutecznej i sprawnej obsługi systemów pomiarowych potrzebne są szerokie kompetencje w zakresie działania urządzeń pomiarowych, metrologii, systemów sieciowych, oprogramowania pomiarowego i jego walidacji w sposób zgodny z wymogami audytorów.
Kompetencje miękkie
Wdrożenie systemu monitoringu temperatury to często duża zmiana w organizacji, wymagająca umiejętności komunikacji i zrozumienia potrzeb pracowników różnych działów. Do naszych atutów można zaliczyć umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania projektami, planowania, analizę ryzyka, umiejętność realizacji projektów w wymaganym terminie.
Doświadczenie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w instalacjach i obsłudze systemów funkcjonujących w różnorodnych branżach i organizacjach o różnej wielkości. Dysponujemy zasobami niezbędnymi do realizacji zamówień i świadczenia usług.
Specjalizacja
Nasza działalność koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu oraz obsłudze systemów pomiarowych, głównie temperatury i wilgotności. Dzięki temu możemy zapewnić sprawne przeprowadzenie wdrożenia oraz późniejszą obsługę systemu. Jesteśmy też na bieżąco z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez jednostki kontrolujące.

Zapewniamy usługi

Walidacja

Walidacja skomputeryzowanych systemów pomiarowych zgodnie z zasadami GAMP5.

KLIKNIJ TUTAJ

Przegląd techniczny

Okresowe przeglądy pozwalające na utrzymanie ciągłości pracy systemu.

KLIKNIJ TUTAJ

Mapowanie

Badanie rozkładu temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym, w branżach regulowanych mapowanie jest obligatoryjne.

KLIKNIJ TUTAJ

Wzorcowanie

Wzorcowanie rejestratorów przy wykorzystaniu własnego sprzętu kalibracyjnego lub we współpracy z laboratorium akredytowanym przez PCA.

KLIKNIJ TUTAJ

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz