Usługi dla systemów pomiarowych | ACHEM.PL
  •         
Strona główna » Usługi

Nasze usługi – kompleksowa obsługa w zakresie systemów pomiarowych

Zakres świadczonych usług to czynnik istotny dla przeprowadzenia poprawnego montażu i dalszego sprawnego funkcjonowania skomputeryzowanych systemów pomiarowych. W naszej pracy skupiamy się na jakości proponowanych rozwiązań i wykonywanych usług. Specjalizujemy się w dostarczaniu optymalnych rozwiązań monitoringu temperatury i wilgotności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstw, w czym pomagają nam nasze umiejętności techniczne, kompetencje miękkie oraz doświadczenie.

PODSTAWĘ ŚWIADCZONYCH USŁUG STANOWIĄ
Wiedza i zaangażowanie
Do skutecznej i sprawnej obsługi systemów pomiarowych potrzebne są szerokie kompetencje w zakresie działania urządzeń pomiarowych, metrologii, systemów sieciowych, oprogramowania pomiarowego i jego walidacji w sposób zgodny z wymogami audytorów.
Kompetencje miękkie
Wdrożenie systemu monitoringu temperatury to często duża zmiana w organizacji, wymagająca umiejętności komunikacji i zrozumienia potrzeb pracowników różnych działów. Do naszych atutów można zaliczyć umiejętności komunikacyjne, organizacyjne, zarządzania projektami, planowania, analizę ryzyka, umiejętność realizacji projektów w wymaganym terminie.
Doświadczenie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w instalacjach i obsłudze systemów funkcjonujących w różnorodnych branżach i organizacjach o różnej wielkości. Dysponujemy zasobami niezbędnymi do realizacji zamówień i świadczenia usług.
Specjalizacja
Nasza działalność koncentruje się na projektowaniu, wdrażaniu oraz obsłudze systemów pomiarowych, głównie temperatury i wilgotności. Dzięki temu możemy zapewnić sprawne przeprowadzenie wdrożenia oraz późniejszą obsługę systemu. Jesteśmy też na bieżąco z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez jednostki kontrolujące.
ZAPEWNIAMY USŁUGI
MAPOWANIE
Badanie rozkładu temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim i zimowym, w niektórych branżach mapowanie jest obligatoryjne.
Zobacz
WZORCOWANIE
Wzorcowanie urządzeń przy wykorzystaniu własnego sprzętu kalibracyjnego lub we współpracy z akredytowanym laboratorium.
Zobacz
MONTAŻ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH
Ustalenie lokalizacji rejestratorów i baz, montaż w urządzeniach chłodniczych i pomieszczeniach: magazyny, hale produkcyjne, laboratoria.
INSTALACJA I KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA
Instalacja i konfiguracja oprogramowania Sensodis, wspierającego pracę systemu monitoringu temperatury i wilgotności.
SZKOLENIA
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu działania systemu dla użytkowników oraz administratorów zarządzających systemem monitoringu, także szkolenia w ramach usługi walidacji.
WALIDACJE
Walidacja skomputeryzowanego systemu monitoringu temperatury i wilgotności. Także dla branż wymagających GAMP 5 oraz FDA CFR 21 part 11.
Zobacz
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Okresowe przeglądy pozwalające na utrzymanie ciągłości pracy systemu.
Zobacz
SERWIS TECHNICZNY GODZINOWY
Serwis techniczny dostępny w razie usterek lub awarii, rozliczany za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
DORADZTWO/KONSULTACJE
Doradztwo przy wyborze rozwiązania, konsultacje w ramach rozwiązywania problemów technicznych czy rozbudowy systemu.

Pin It on Pinterest

Shares