Strona główna » Usługi » Wzorcowanie rejestratorów

Wzorcowanie rejestratorów

Każdy miernik lub rejestrator umożliwia pomiar określonego parametru z pewną dokładnością. Wykorzystanie tych urządzeń do kontroli procesów produkcji lub kontroli jakości wymaga przeprowadzenia czynności, które zagwarantują prawidłową pracę urządzenia oraz pozwolą spełnić wymagania jednostek kontrolnych takich jak Inspekcja Weterynaryjna, Sanitarna, Ochrony Roślin, Handlowa, audytorów itd. Wzorcowane mogą być rejestratory temperatury, wilgotności, naświetlenie VIS, promieniowania UV, ciśnienia, prądu, napięcia itd.

Oferowane przez nas rejestratory mogą być wzorcowane na dwa sposoby:

W laboratorium pomiarowym akredytowanym przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji), w tym przypadku świadectwa wzorcowania dostarczane wraz z rejestratorami posiadają logo PCA.
Z pomocą miernika wzorcowego, w efekcie takiej usługi wystawione jest świadectwo kalibracji, które w części zastosowań jest wystarczające. Taka usługa może też zostać przeprowadzona na miejscu u Klienta.

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA/KALIBRACJI

Świadectwo wzorcowania to protokół (może być w wersji elektronicznej z e-podpisem) potwierdzający przeprowadzenie badania dokładności danego urządzenia pomiarowego. Dokument jest wystawiany indywidualnie dla każdego rejestratora i zawiera jego numer seryjny. Na dokumencie nie jest podany termin ważności. Termin utraty ważności wzorcowania i konieczność ponownego sprawdzenia przyjmuje się na podstawie analizy ryzyka oraz przyjętych wewnątrz firmy norm jakości. W większości przypadków wzorcowanie powtarza się co 1-2 lat (zależnie od branży, norm jakości, warunków pracy itd).

Świadectwa z akredytowanego laboratorium (PCA) posiadają moc urzędową i mogą służyć do rozstrzygania sporów, są one honorowane przez służby kontrolne. Obecnie dostarczane świadectwa wzorcowania mogą mieć formę elektroniczną – dokument PDF z podpisem elektronicznym.

Kalibracja rejestratorów temperatury

Kalibracja rejestratorów temperatury

Natomiast dla Klientów, którzy nie mają konieczności posiadana dokumentu z oznaczeniem PCA, oferujemy przeprowadzenie wzorcowania za pomocą miernika wzorcowego z wykorzystaniem urządzeń Fluke oraz wystawienie świadectwa wzorcowania. Usługę taką można wykonać także na miejscu u Klienta. Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności odsyłania rejestratorów do laboratorium wzorcującego. Nie ma konieczności zabezpieczenie mierników zapasowych na czas trwania wzorcowania. Oferta dostępna zarówno dla rejestratorów temperatury oraz temperatury i wilgotności.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz