Monitoring temperatury, 15 lat doświadczenia. Sprzedaż, montaż, szkolenia, wsparcie techniczne, walidacja, kalibracja.

Rejestratory temperatury i wilgotności dla farmacji, laboratoriów, służby zdrowia, chłodni, lodówek, szczepionek, leków.

Monitoring temperatury i wilgotności
Ciągły i dokładny monitoring temperatury/wilgotności, zapewniający powiadomienia alarmowe email lub SMS, dostęp online. Rozproszone systemy pomiarowo-rejestrujące (przewodowe lub bezprzewodowe) z automatycznym przesyłem danych pomiarowych do komputera z wykorzystaniem transmisji radiowej, WiFi, Bluetooth, LAN, GSM.
Wzorcowanie rejestratorów temperatury
Dokładność pomiarowa rejestratorów może zostać potwierdzona w laboratorium wzorcującym poprzez wystawienie świadectwa wzorcowania (PCA) bądź też przeprowadzona z wykorzystaniem miernika wzorcowego (także w siedzibie Klienta).
Oprogramowanie pomiarowe i walidacja
Oprogramowanie zbierające dane pomiarowe, do generowania raportów z wyników w formie wykresów lub tabel, eksport do Excela, automatyczne generowanie raportów w formie pdf i rozsyłania jako wiadomości email. Wykonujemy walidacje pomiarowego systemu komputerowego, także z uwzględnieniem branży farmaceutycznej (GAMP5, FDA CFR 21 part 11).
Kompleksowa obsługa
Przeprowadzamy montaż systemów pomiarowych temperatury i wilgotności, instalację oprogramowania, oferujemy wsparcie techniczne, przeglądy serwisowe, usługi zdalnej konfiguracji, szkolenia, walidacje systemów komputerowych, kalibracje rejestratorów.

WPISY NA BLOGU

Opinia Klienta dotycząca instalacji systemu monitoringu temperatury
„Radiowe rejestratory temperatury RTR-52 ułatwiły monitorowanie urządzeń laboratoryjnych. W przeciwieństwie do uprzednio stosowanych termometrów elektronicznych typu „min/maks” rejestratory temperatury umożliwiają prowadzenie ciągłego monitoringu temperatury w urządzeniach laboratoryjnych. Dzięki temu laboratorium uzyskuje potwierdzenie, że zachowane są właściwe warunki zarówno dla przechowywania pożywek, odczynników, szczepów wzorcowych, jak również przeprowadzania badań. Jest to niezbędne dla potwierdzenia wiarygodności badań, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zastosowanie monitoringu w lodówkach ze szczepionkami zapewniło większe bezpieczeństwo ich przechowywania oraz możliwość udokumentowania temperatury przez 24h.”
Powiatowa Staja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie