Monitoring szczepionek - bezpieczne przechowywanie
 •         
Strona główna » Branże » Przechowywanie szczepionek » Monitoring szczepionek

Monitoring szczepionek

Posiadanie ciągłego systemu rejestracji temperatury wraz z aktualnym świadectwem wzorcowania, umożliwia przedstawienie wiarygodnej dokumentacji dotyczącej warunków przechowywania szczepionek, również w dni wolne od pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontroli SANEPIDU lub reklamacji produktów u dostawców.

Monitoring temperatury szczepionek

Monitoring temperatury szczepionek – bezpieczeństwo i jakość szczepionek.

Proponowane rozwiązania gwarantują ciągły pomiar i rejestrację temperatury, a tym samym pozwalają na kontrolę „łańcucha chłodniczego” podczas przechowywania szczepionek i leków w lodówce (wyrok Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2013 roku). Monitoring temperatury pozwala zadbać o większe bezpieczeństwo przechowywanych produktów farmaceutycznych, dzięki przechowywaniu w odpowiednich warunkach temperaturowych utrzymamy wysoką jakość szczepionek.

W razie przekroczenia zadanych wartości granicznych system automatycznie wysyła powiadomienia SMS lub email do wskazanej osoby. Wbudowany akumulator lub bateria zabezpiecza zasilanie urządzenia pomiarowego w przypadku zaniku 230V i pozwala na zachowanie ciągłości pomiarów nawet w przypadkach braku prądu.

Konfiguracja, montaż i szkolenie w zakresie obsługi.

Na życzenie system może być w pełni skonfigurowany tzn. zostaną wprowadzone limity temperatury. Wystarczy włożyć sondę pomiarową do lodówki oraz podłączyć zasilanie 230V.
W razie zainteresowania oferujemy instalację i szkolenie. Nie jest wymagana przebudowa chłodziarki.

Monitoring szczepionek w lodówce – rozwiązania

Do ciągłego pomiaru i rejestracji temperatury w chłodziarkach ze szczepionkami oferujemy trzy rozwiązania, które różnią się funkcjonalnością. Każde z rozwiązań opisane jest w treści poniżej.

Rejestrator temperatury GSM – ciągła rejestracja temperatury i powiadomienia SMS

Najbardziej niezawodne rozwiązanie do monitorowania temperatury przechowywania szczepionek. System umożliwia sporządzenie raportów temperatury. W przypadku przekroczenia zadanych limitów (+2°C…+8°C) zostanie wysłany alarmowy SMS. Wbudowany akumulator zapewnia zasilanie w przypadku zaniku 230V, dodatkowo zostanie wysłany alarmowy SMS o treści „Brak zasilania 230V”.

Rejestrator temperatury TR-71wf – ciągła rejestracja temperatury i powiadomienia email

Rozwiązanie umożliwiające sporządzenie raportów temperatury. W przypadku przekroczenia zadanych limitów (+2°C) zostanie wysłany alarmowy email. Wymienna bateria zapewnia zasilanie w przypadku zaniku 230V.

Rejestrator temperatury Microlite – ciągła rejestracja temperatury

Rozwiązanie umożliwiające sporządzenie raportów temperatury. Wymienna bateria zapewnia zasilanie niezależnie od prądu 230V.

1. Rejestrator temperatury GSM – ciągła rejestracja temperatury i powiadomienia SMS

Rejestrator umożliwia sporządzenie raportów temperatury. W razie przekroczenia zadanych wartości granicznych powiadamia określone osoby w formie wiadomości SMS (maksymalnie 3 numeru telefonów). Dostępne są następujące powiadomienia SMS:

 • alarm SMS przekroczenia dolnej wartości temperatury (np. 2°C)
 • alarm SMS przekroczenia górnej wartości temperatury (np. 8°C)
 • alarm SMS braku zasilania 230V, z możliwością ustawienia opóźnienia
 • okresowe wysyłanie raportów automatycznych SMS oraz raporty na żądanie

 • Wbudowany akumulator zapewnia zasilanie w przypadku zaniku 230V, dodatkowo zostanie wysłany alarmowy SMS o treści „Brak zasilania 230V”. Na życzenie system może być w pełni skonfigurowany
  tzn. zostaną wprowadzone limity temperatury oraz numery telefonów (maks. 3) do wysyłania alarmowych powiadomień SMSów. Wystarczy włożyć sondę do lodówki oraz podłączyć zasilanie 230V.
  W razie zainteresowania oferujemy instalację i szkolenie. Nie jest wymagana przebudowa chłodziarki.

  W celu wykluczenia chwilowych przekroczeń temperatury (np. spowodowanych otwarciem drzwi) można ustawić opóźnienie aktywacji alarmu. Alarm zostanie wyzwolony jeżeli zmiana temperatury będzie trwała przez określony czas. Wszystkie powyższe powiadomienia są bardzo ważne w przypadku przechowywania szczepionek, których wartość może wynosić wiele tysięcy złotych. W tym rozwiązaniu potrzebna jest aktywna karta SIM.

  W każdej chwili można sprawdzić aktualną temperaturę w chłodziarce dzwoniąc na numer urządzenia. Po rozpoznaniu numeru telefonu upoważniona osoba dostanie zwrotnego SMSa, w którym będzie podana aktualna temperatura wewnątrz chłodziarki. Jeden rejestrator GSM może jednocześnie monitorować do 5 chłodziarek, które są ustawione blisko siebie. Oprogramowanie do analiza danych pomiarowych jest w cenie rejestratora.

  2. Rejestrator temperatury TR-71wf – ciągła rejestracja temperatury i powiadomienia email

  W przypadku braku potrzeby otrzymywania powiadomień SMS proponujemy rejestrator z podłączeniem do internetu. Powiadomienia alarmowe będę wysyłane w formie wiadomości email. Nie ma potrzeby posiadania aktywnej karty SIM.

  Rejestrator TR-71wf umożliwia ciągłą rejestrację temperatury na potrzeby kontroli zewnętrznej (np. SANEPIDU).
  Jedno urządzenie umożliwia kontrolę dwóch, ustawionych obok siebie, chłodziarek ze szczepionkami. W jednym systemie pomiarowym może działać dowolna liczba rejestratorów włączając urządzenia do pomiaru temperatury i wilgotności.

  Dostępne są następujące powiadomienia email:

 • alarm email przekroczenia dolnej wartości temperatury (np. 2°C)
 • alarm email przekroczenia górnej wartości temperatury (np. 8°C)
 • Konfigurację oraz aktualne pomiary można sprawdzić w każdej chwili przez bezpłatną stronę www producenta lub też z wykorzystaniem aplikacji na iPhone lub Android. Dostęp do danych chroniony jest loginem i hasłem.

  3. Rejestrator temperatury Microlite – ciągła rejestracja temperatury

  W przypadku braku potrzeby otrzymywania powiadomień SMS/ email proponujemy ekonomiczne i dokładne rejestratory Microlite. W przeciwieństwie do zwykłych termometrów min/ maks, Microlite oprócz wskazania ewentualnego przekroczenia dopuszczalnej temperatury umożliwia ciągłą rejestrację temperatury na potrzeby kontroli zewnętrznej.

  MicroLite to innowacyjny rejestrator danych o niewielkich gabarytach, służący do monitorowania i rejestracji temperatury. Oprogramowanie do analiza danych pomiarowych jest w cenie rejestratora.
  W tym rozwiązaniu nie jest potrzebna karta SIM ani łącze internetowe. Dane pomiarowe można odczytywać co określony czas na komputerze przez port USB. Oprogramowanie do analizy danych pomiarowych (generowanie i drukowanie wykresów i tabel) jest w cenie rejestratora.
  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rejestratorach Microlite.

  Wszystkie urządzenia spełniają wymagania SANEPIDU dotyczące systemu ciągłego monitoringu temperatury dla chłodziarek ze szczepionkami. Potwierdzeniem dokładności pomiarowej jest świadectwo wzorcowania wystawione indywidualnie dla każdego rejestratora przez akredytowane przez PCA laboratorium pomiarowe. Takie świadectwo posiada moc prawą.
  Opisane powyżej rozwiązania zostały zamontowane w stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz przychodniach w Koszalinie, Kołobrzegu, Człuchowie, Bytowie, Sławnie, Chojnicach, Gdańsku, Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Siedlcach, Łodzi. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w montażu i obsłudze systemów monitorujących temperaturę.

  Pin It on Pinterest

  Shares