•         
Strona główna » Usługi » Przegląd techniczny systemu pomiarowego

Przegląd techniczny systemu pomiarowego

Okresowe przeglądy konserwacyjne pozwolą na usunięcie drobnych usterek oraz sprawdzenie poprawności działania urządzeń. Tego typu przeglądy najczęściej wykonywane są raz do roku, co pozwala na podtrzymanie poprawnego działania całego systemu.
Warto pamiętać, iż dla sprawnego funkcjonowania systemu pomiarowego istotne jest aby każda z jego części składowych znajdowała się w dobrym stanie technicznym, w przeciwnym razie niezawodność systemu może zostać zaburzona nawet przez niedużą usterkę. Bieżąca okresowa konserwacja skomputeryzowanego systemu pomiarowego przyczynia się do minimalizowania ryzyka wystąpienia nagłych błędów podczas użytkowania systemu pomiarowego oraz do przedłużenia jego żywotności. Oferujemy profilaktyczne okresowe przeglądy kontrolne systemów pomiarowych temperatury obejmujące swoim zakresem przegląd urządzeń oraz oprogramowania na które składają się między innymi czynności takie jak:

1. PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA:

aktualizacja firmware i oprogramowania
wykonanie kopii danych.

2. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ:

kontrola wskazań na wyświetlaczu LCD
kontrola stanu sondy pomiarowej
czyszczenie urządzeń z kurzu
kontrola stanu baterii oraz uszczelek w urządzeniach
opcjonalnie – wymianę baterii, sond pomiarowych
opcjonalnie – przeprowadzenie wzorcowania urządzeń w miejscu instalacji.

3. KONTROLA DZIAŁANIA SYSTEMU:

optymalizacja rozmieszczenia rejestratorów
sprawdzenie poprawności komunikacji pomiędzy elementami systemu
próbne wyzwolenie alarmu
wskazanie uszkodzeń, punktów krytycznych i dalsze zalecenia dotyczące konserwacji.

Zalecamy wykonywanie przeglądów raz do roku, chyba że procedury wewnętrzne wskazują na konieczność częstszych przeglądów.

Pin It on Pinterest

Shares