Strona główna » BLOG » Pomiar temperatury i wilgotności w świetle rozporządzenia MZ z dnia 13 marca 2015r. – Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP)

Pomiar temperatury i wilgotności – Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP)

Prelekcja na konferencji szkoleniowej


Właściciel firmy Achem, Piotr Lisowski, wygłosił prelekcję „Pomiar temperatury i wilgotności”, prezentując zagadnienia związane z mapowaniem rozkładu temperatury, ciągłym monitoringiem temperatury i wilgotności, zachowaniem łańcucha chłodniczego podczas transportu i walidacją komputerowych systemów pomiarowych. Wszystkie omawiane etapy właściwie przeprowadzonego monitoringu warunków przechowywania redukują straty finansowe związane z koniecznością utylizacji produktów leczniczych oraz zapobiegają negatywnym konsekwencjom dla zdrowia pacjentów.

Materiały z konferencji

Wersja PDF do ściągnięcia:

Dobra praktyka dystrybucyjna, monitoring temperatury

Organizator konferencji oraz zakres tematyczny


Konferencja szkoleniowa była organizowana przez Okręgową Izbę Aptekarską w Warszawie, odbyła się w Krynicy Zdrój w dniach 22-24.05.2015r. Na forum poruszano tematykę nowych, bardziej szczegółowych wymagań dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na hurtowym obrocie produktami leczniczymi przewidzianych w regulacji Prawa Farmaceutycznego w zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. – Dobra Praktyka Dystrybucyjna (GDP). Rozporządzenie zostało opracowane na podstawie Wytycznych Komisji Europejskiej z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz
Data publikacji:
28 sierpnia 2015
Achem.pl