Strona główna » Portfolio Items » Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie – system monitorujący temperaturę do laboratorium

Osiągnięte korzyści

stały monitoring temperatury we wszystkich urządzeniach, 24/7/365
powiadomienia alarmowe
pełna dokumentacja danych archiwalnych w jednym miejscu, kontrola wszystkich urządzeń jednym oprogramowaniem
wszystkie rejestratory posiadają świadectwa wzorcowania PCA zgodnie z wymaganiami akredytacji
Klient dokonał wyboru nowoczesnego i niezawodnego systemu pomiarowego
montaż całego systemu w 1 dzień, brak przerw w pracy w laboratorium, brak uciążliwych prac remontowych i układania okablowania

Działalność PSSE – badania mikrobiologiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie to państwowa jednostka nadzoru sanitarnego. Oddział laboratoryjny realizuje m.in. następujące badania:

badania mikrobiologiczne żywności
badania mikrobiologiczne wody
badania mikrobiologiczne materiału ludzkiego

Wyzwania – kilkadziesiąt urządzeń laboratoryjnych, dwie kondygnacje

instalacja systemu do pomiaru temperatury i wilgotności w kilkudziesięciu urządzeniach laboratoryjnych
monitoring temperatury obejmuje m.in. chłodziarki, cieplarki, zamrażarkę niskotemperaturową (-70C), chłodziarki ze szczepionkami
rejestratory umieszczone są w różnych miejscach, na dwóch kondygnacjach budynku

Wymagania – system radiowy, świadectwa wzorcowania, syrena alarmowa, rejestratory z bateryjnym zasilaniem

z uwagi na ilość punktów pomiarowych oraz ich rozmieszczenie wymagany był system radiowy gwarantujący stabilną transmisję danych
rejestratory powinny posiadać wyraźne wyświetlacze LCD wskazujące aktualną temperaturę
wszystkie rejestratory muszą posiadać świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratoria posiadające akredytację Polskie Centrum Akredytacji; temperatury, w których prowadzone było wzorcowanie, wybrane zostały przez Użytkownika
z uwagi na fakt, że system w sposób ciągły monitorował temperaturę w chłodziarkach ze szczepionkami wymagane było podłączenie alarmowej syreny sygnalizacyjnej; w przypadku przekroczenia dopuszczalnych temperatur 2-8C syrena alarmowa zostanie załączona
bateryjne zasilanie rejestratorów gwarantuje ich poprawne działanie w przypadku braku zasilania 230V

Rozwiązanie – codzienne automatyczne odczytywanie danych, alarmy

w celu sprostania wszystkim wymaganiom Klienta zastosowano radiowy system pomiarowy RTR-5 z firmy TandD Japan
baza odczytowa umieszczona w pomieszczeniu biurowym, każdego dnia, automatycznie odczytuje dane pomiarowe ze wszystkich rejestratorów. W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości wyników każdy z rejestratorów posiada swój własny katalog na dane pomiarowe
wszystkie rejestratory wyposażone są w sondy zewnętrzne. Rejestrator umieszczony jest na obudowie monitorowanego urządzenia a cienka sonda pomiarowa (średnica tylko 2mm) wprowadzona jest do wnętrza urządzenia
Opinia Klienta
Rejestratory radiowe RTR-52 ułatwiły zarządzanie danymi pomiarowymi z urządzeń laboratoryjnych. W przeciwieństwie do uprzednio stosowanych termometrów elektronicznych typu „min/maks” rejestratory umożliwiają prowadzenie ciągłego monitoringu temperatury w urządzeniach laboratoryjnych. Dzięki temu laboratorium uzyskuje potwierdzenie, że zachowane są właściwe warunki zarówno dla przechowywania pożywek, odczynników, szczepów wzorcowych, jak również przeprowadzania badań. Jest to niezbędne dla potwierdzenia wiarygodności badań, które są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dane automatycznie zapisywane są w pamięci rejestratorów a raz dziennie drogą radiową przesyłane do komputera. Dodatkowo w przypadku przekroczenia zadanych wartości granicznych oprócz pomiaru temperatury można stwierdzić jak długo takie przekroczenie trwało. Ma to bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku chwilowych przekroczeń temperatury spowodowanych np. otwarciem drzwi cieplarki lub lodówki.

Zastosowanie monitoringu w lodówkach ze szczepionkami zapewniło większe bezpieczeństwo ich przechowywania oraz możliwość udokumentowania temperatury przez 24h.

Powiatowa Staja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
Ostatnio zrealizowane projekty
  • Rejestrator temperatury RTR-52A
    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
  • Rejestrator temperatury i wilgotności DNL810
    Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – radiowe rejestratory DataNet

Data publikacji:
17 kwietnia 2015
Achem.pl