Strona główna » Portfolio Items » Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – radiowe rejestratory DataNet

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – radiowe rejestratory DataNet

Osiągnięte korzyści

stały monitoring temperatury we wszystkich urządzeniach, 24/7/365
powiadomienia alarmowe
pełna dokumentacja danych archiwalnych
wszystkie rejestratory posiadają świadectwa wzorcowania PCA

Klient – lider w branży farmaceutycznej

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A to międzynarodowa grupa farmaceutyczna aktywnie działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Od ponad 75 lat cieszy się zaufaniem pacjentów, lekarzy oraz partnerów biznesowych. W 2011 roku zajęła pierwsze miejsce zarówno pod względem wartości, jak i ilości sprzedaży wśród wszystkich firm farmaceutycznych działających w Polsce.

Wyzwania – kilkadziesiąt urządzeń pomiarowych, kilka kondygnacji, możliwe zakłócenia transmisji

instalacja systemu do pomiaru temperatury i wilgotności w kilkudziesięciu miejscach i urządzeniach
rejestratory umieszczone są w różnych miejscach, na kilku kondygnacjach budynku
monitoring obejmuje m.in. pomieszczenia i urządzenia laboratoryjne, komory klimatyczne, halę magazynową, archiwa próbek i dokumentacji
możliwe zakłócenia transmisji danych spowodowane żelbetową konstrukcją budynku, wiązkami kabli elektrycznych i sygnałowych oraz instalacjami procesowymi

Wymagania – rejestratory z transmisją radiową, raporty z wynikami pomiarowymi, powiadomienia SMS, zgodność w wymaganiami 21 CFR Part 11

z uwagi na ilość punktów i ich rozmieszczenie wymagany był system radiowy gwarantujący stabilną transmisję danych
możliwość automatycznego generowania raportów z wynikami pomiarowymi w formie gotowych do wydruku plików pdf – zgodnie z wymaganiami audytorów FDA na wykresach z danymi muszą być zaznaczone poziomy alarmowe
z systemu korzysta kilka osób, otrzymywane raporty powinny więc zawierać tylko wybrane przez konkretne osoby informacje
w przypadku przekroczenia zadanych wartości alarmowych system powinien wysyłać powiadomienia w formie wiadomość SMS oraz emai; każdy z rejestratorów umożliwia wysyłanie powiadomień do innych osób
oprogramowanie w wersji CFR zgodnie w wymaganiami 21 CFR Part 11 – pełna kontrola na prawa dostępu do programu oraz rejestracja wszystkich wykonywanych czynności

Rozwiązanie – alarmy SMS i email, indywidualne automatyczne raporty PDF, 8 wzmacniaczy sygnału

w celu sprostania wszystkim wymaganiom Klienta zastosowano radiowy system pomiarowy DataNet z oprogramowaniem DataSuite
podłączony modem GSM służy do wysyłania alarmowych powiadomień SMS, emaile alarmowe oraz raporty pdf rozsyłane są przez sieć komputerową
zastosowanie 8 wzmacniaczy sygnału, pomimo żelbetowej konstrukcji budynku , pozwoliło na zbudowanie stabilnej sieci komunikacyjnej; w systemie działa ponad 20 rejestratorów temperatury i wilgotności
indywidualnie generowane raporty pdf są automatycznie rozsyłane do zainteresowanych osób, zakres informacji zawarty w raporcie został wybrany przez Użytkowników.
Opinia Klienta
Rejestratory DataNet z oprogramowaniem DataSuite to inwestycja, która ułatwiła zarządzanie danymi pomiarowymi z urządzeń laboratoryjnych i pomieszczeń. Funkcja automatycznego generowania i rozsyłania emailem raportów pdf pozwala zaoszczędzić czas związany z obróbką danych, każda z zainteresowanych osób otrzymuje raporty dotyczące tylko wybranych rejestratorów. Alarmowe powiadomienia SMS/ email pozwalają na szybką reakcję w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości granicznych temperatury i wilgotności.
POLPHARMA
Ostatnio zrealizowane projekty
  • Rejestrator temperatury RTR-52A
    Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie
  • Rejestrator temperatury i wilgotności DNL810
    Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA – radiowe rejestratory DataNet

Data publikacji:
16 kwietnia 2015
Achem.pl