Strona główna » Produkty » Baza odczytowa RTR-500NW – komunikacja przez LAN (gniazdo RJ45)

Baza odczytowa RTR-500NW – komunikacja przez LAN (gniazdo RJ45)

Baza odczytowa RTR-500NW umożliwia zgrywanie danych pomiarowych z rejestratorów serii RTR-500 i wysyłanie ich na komputer lub serwer ftp (pliki xml) z wykorzystaniem bezpośredniego podłączenia do sieci komputerowej przez gniazdo RJ45. Wysyła powiadomienia w formie wiadomości email, może realizować funkcję ciągłego monitoringu alarmowego wielu urządzeń, możliwość automatycznego ściągania danych pomiarowych z rejestratorów o zadanym czasie. Urządzenie jest w pełni samodzielnie, nie potrzebuje do działania włączonego komputera. Bazy odczytowe RTR-500NW umożliwiają zbudowanie jednego, centralnego systemu pomiarowego dla wielu lokalizacji/ oddziałów firmy.

Prosty montaż, instalacja oprogramowania oraz obsługa.

W dużych układach pomiarowych (w których rejestratory serii RTR-500 rozmieszczone w odległych miejscach na wielu poziomach), w celu zwiększenia siły sygnału radiowego i zasięgu transmisji można zastosować dodatkowe wzmacniacze sygnału RTR-500.

Baza odczytowa z portem LAN (RJ45)

Baza RTR-500NW umożliwia automatyczne zgrywanie pomiarów z rejestratorów serii RTR-500 drogą radiową a następnie przesyłanie ich przez sieć komputerową LAN (podłączenie do gniazda sieciowego RJ45) do serwera lub na konto email. System pomiarowy może składać się z wielu baz odczytowych RTR-500NW/ AW umieszczonych w różnych miejscach. Zasięg transmisji radiowej w przestrzeni niezabudowanej wynosi do 150 metrów. W celu zwiększenia zasięgu można zastosować wzmacniacze sygnału RTR-500.

Reguły przypisywania do grup:
  Liczba rejestratorów: do 100 na jedną bazę(*)
  Wzmacniacze sygnału RTR-500: do 10 na grupę
  Liczba grup: do 10 na jedną bazę

*rejestratory RTR-574 i RTR-576 liczone są jako dwie sztuki.
Przykład: „10 x RTR-501” oraz „5 x RTR-574” są liczone jak 10 sztuk rejestratorów.

Zgrywanie danych pomiarowych

Bazy RTR-500NW/AW można skonfigurować do automatycznego/ okresowego zgrywania danych pomiarowych z rejestratorów. Zebrane dane zostaną przesyłane na serwer ftp lub konto email. Istnieje możliwość przesyłania danych na bezpłatny serwer producenta, który umożliwia przeglądanie pomiarów online (również przez telefon komórkowe)

Zmiana konfiguracji przez LAN

Konfigurację i zmianę ustawień działającego systemu pomiarowego można wykonać przez sieć LAN. Połączenie z bazą odczytową następuję po podaniu hasła (sieciowe hasło dostępu ustawianie jest przy pierwszej konfiguracji przez port USB). Ze względów bezpieczeństwa konfiguracja przez sieć nie obejmuje zmiany ustawień sieciowych

Monitoring zadanych limitów i powiadomienia alarmowe

Po włączeniu funkcji monitorowania alarmowego i przekroczeniu zadanych limitów zostanie wyzwolony alarm. Wyzwolenie alarmu może spowodować wysłanie alarmowego powiadomienia email, włączenie diody alarmowej wbudowanej w RTR-500NW/AW oraz aktywację wyjścia alarmowego , które może załączyć syrenę alarmową.

W celu wyeliminowania „fałszywych alarmów” spowodowanych chwilowymi przekroczeniami zadanych limitów możliwe jest ustawienia czasu opóźnienia alarmu. W takim przypadku alarm zostanie wyzwolony tylko wtedy gdy przekroczenie zadanych limitów będzie trwało bez przerwy przez określony czas.

Wbudowana dioda alarmowa ALARM LED
Po wyzwoleniu alarmu dioda zapali się na czerwono.

Alarmowe powiadomienie email
Po wyzwoleniu alarmu zostanie wysłane powiadomienie alarmowe na zdefiniowane adresy email (maks. 4). W treści powiadomienia znajduje się dokładna informacja z nazwą rejestratora, typu oraz godziny wystąpienia alarmu. Po powrocie danego rejestratora do stanu normalnego system powinien wysłać emaila z informacją o odwołaniu alarmu.

Alarmowe wyjście kontaktowe
Bazy RTR500NW/AW posiadają wbudowane, kontaktowe złączę alarmowe do załączania zewnętrznych urządzeń (np. syrena optyczno-dźwiękowa, dialer GSM, centrala alarmowa) w przypadku wystąpienia alarmu.

Wbudowana wejście kontaktowe
Podłączenie sygnału alarmowego z zewnętrznych urządzeń (np. czujnik ruchu, czujnik światła, czujnik zalania wodą, czujnik otwartych drzwi) do baz RTR-500NW/AW umożliwia detekcję dodatkowych parametrów (stan ON/ OFF). Po wystąpieniu określonego zdarzenia zostanie wysłane emailowe powiadomienie alarmowe.

Dane techniczne
Funkcje   1. Automatyczne zgrywanie danych z rejestratorów (E-mail / FTP)
  2. Monitoring alarmowy (E-mail)
Rodzaje powiadomień alarmowychPrzekroczenie zadanych limitów, przekroczenie dawki kumulatywnej (RTR-574) UV/VIS,
utrata komunikacji z rejestratorem,
niski poziom baterii w rejestratorze,
błąd czujnika w rejestratorze (uszkodzenie lub odłączenie)
aktywacja wejścia kontaktowego
Zasilanie zasilacz AC (AD-0638 or AD-06C1)
Pobór prądu RTR-500NW: ok.. 300mA
RTR-500AW: ok. 400mA

Komunikacja

port USB (do komputera PC)
komunikacja optyczna (z kompatybilnymi rejestratorami innymi niż RTR-574/576)
sieciowa przez kabel LAN

dioda LEDPOWER, ACTIVE, DIAG, ALARM
WymiaryW83mm x S102mm x G28mm; antena: 87.3mm
Wagaok. 130g
Warunki pracyTemperatura: -10 do 60°C (-30 do 60°C przy zewnętrznym zasilaniu)
wilgotność : <90 %RH (bez kondensacji)
Komunikacja radiowa
Moc RF5mW
SpecyfikacjaIC RSS-210 (zakres częstotliwości: 902 do 928MHz )
ETSI EN 300 220 (zakres częstotliwości: 902 do 928MHz : 869.7 do 870MHz)
Zasięg transmisjido 150 metrów w przestrzeni niezabudowanej
Czas trwania komunikacjiŚciągnięcie pełnej pamięci pomiarów:
  RTR-501/501L, 502/502L, 503/503L, 505/505L, 507/507L : ok. 120 sekund.*
  RTR-574: ok 240 sekund,RTR-576: ok. 180 sekund.*
* taki sam czas należy dodać na każdy zastosowany wzmacniacz sygnału.
Komunikacja sieciowa
Protokół transmisji danych

Automatyczne zgrywanie danych chwilowych i archiwalnych:
  transmisja FTP (wsparcie trybu PASV)
  SMTP (SMTP-AUTH, POP-before SMTP, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS)
  *SMTP-AUTH wsparcie PLAIN, LOGIN oraz MD5
Tryb monitoringu:
  SMTP (SMTP-AUTH, POP-before SMTP, SMTP over SSL/TLS, STARTTLS))
  *SMTP-AUTH wsparcie PLAIN, LOGIN and MD5

Transmisja LAN
Kabel LAN, RJ45RJ45
100Base-TX / 10Base-T AutoMDI / MDI-X
Złącza kontaktowe
Wejście kontaktowe3V 100kΩ, maks. napięcie 30V
Wyjście kontaktowe, alarmnowe
(Photo Mos Relay Output)
Stan OFF, DC<50V
Stan ON: <0.1A, 35Ω

Wymiary bazy RTR-500NW
Wymiary bazy RTR-500nW
1: Antena
2: Strefa komunikacji optycznej
3: Dioda LED zasilania
4: Dioda LED ACTIVE
5: Dioda LED DIAG (Diagnostyka)
6: Dioda alarmowa LED ALARM
7: Zewnętrzne wejście alarmowe
8: Zewnętrzne wyjście alarmowe
9: Port mini USB
10: Przyłącze zasilacza AC
11: Gniazdo LAN RJ45