Strona główna » BLOG » UNICEF monitoring szczepionek, przechowywanie i transport

UNICEF – monitoring szczepionek podczas transportu i przechowywania

UNICEF to organizacja humanitarna, realizująca szerokie działania pomocowe dla dzieci. Zajmuje się budową szkół czy pomocą w przypadkach klęski żywiołowej. Dostarcza także szczepionki dzieciom w różnych zakątkach świata. Obecnie trwa akcja pomocowa dla Nepalu, zbierane są fundusze na dostarczenie szczepionek w rejony dotknięte trzęsieniem ziemi.

Unicef dostarcza szczepionki w różne rejony świata

Unicef dostarcza szczepionki w różne rejony świata

Unicef dużą uwagę przykłada do walki z chorobami zakaźnymi. Ze szczególną uwagą dba o zachowanie łańcucha chłodniczego podczas przechowywania i transportu szczepionek. Po pierwsze, z uwagi na fakt, że przechowywanie szczepionek w niewłaściwej temperaturze może powodować obniżenie ich jakości lub nawet powodować konieczność utylizacji. Po drugie, ewentualna utylizacja szczepionek pociąga za sobą duże straty finansowe a co za tym idzie marnowane byłyby fundusze przekazywane przez ludzi i organizacje na realizację celów pomocowych.

Do kontroli zachowania łańcucha chłodniczego UNICEF wykorzystuje rejestratory pomiarowe. Poprzez odczyty wartości z urządzeń pomiarowych, możliwe jest podjęcie działań mających na celu uniemożliwienie zniszczenia lub obniżenia jakości szczepionek. Monitoring temperatury szczepionek zapewniony jest zarówno podczas przechowywania oraz podczas transportu do punktów szczepień.
Szczepionki są produktem biologicznym, wystawione na działanie zbyt wysokich lub ujemnych temperatur, mogą stracić swoje właściwości. UNICEF dokonuje podziału zastosowań rejestratorów temperatury na obszary takie jak:
rejestratory dla chłodni
urządzenia przeznaczone do lodówek
urządzenia służące do pomiaru temperatury podczas transportu.

Monitoring szczepionek w pomieszczeniach chłodniczych

W pomieszczeniach chłodniczych UNICEF proponuje system rejestratorów z automatycznymi alarmami. Urządzenia odpowiedzialne za monitorowanie szczepionek wyposażone są w odpowiednie systemy umożliwiające wczesne ostrzeganie o zmianach zachodzących w magazynie. Daje to możliwość szybkiego podjęcia działań przez pracowników znajdujących się w obrębie magazynowanych szczepionek.

System monitoringu temperatury powinien być skalowalny, aby umożliwić jego dalszą rozbudowę o kolejne punkty pomiaru temperatury lub innych wymaganych parametrów. Wskazany jest czujnik monitorujący czy drzwi są zamknięte a także kontrola dopływu prądu. Systemy UNICEFU wyposażone są w stacje bazowe zbierające pomiary ze wszystkich rejestratorów a następnie przekazujące dane do komputera. Alarmy uruchamiają się każdorazowo gdy zachodzi ryzyko przekroczenia wskazanego zakresu temperatur związanego ze zmianami temperatury lub brakiem prądu.

Systemem odpowiednim dla chłodni będzie system oparty na rejestratorach temperatury i wilgotności TANDD.

Monitorowanie przechowywania szczepionek w lodówkach

Polecane są rejestratory temperatury Bluetooth, z wyświetlaczem umożliwiającym bieżącą kontrolę temperatury. Aplikacja producenta przeznaczona na telefony komórkowe pozwoli na śledzenie historii pomiarów. Rejestratory temperatury TANDD TR4 Bluetooth posiadają zasilanie bateryjne, mierzą temperaturę wewnątrz lodówki i przechowują dane w pamięci przez dłuższy czas.

Rejestratory temperatury w transporcie

Łańcuch chłodniczy należy także zachowywać na każdym etapie transportu, przewożąc szczepionki w przeznaczonych do tego środkach transportu lub odpowiednich opakowaniach. Odpowiedni transport szczepionek jest szczególnie ważnym krokiem dla UNICEF-u. W głównej mierze chodzi o dostarczenie pełnowartościowych produktów mogących ratować życie. Zmiany temperatury nawet o kilka stopni mogą spowodować uszkodzenie szczepionek. Oczywiście chodzi także o zabezpieczenie finansowe – zniszczone podczas złego przechowywania lub transportu szczepionki to niepotrzebne koszty. Unicef zaleca stosować podczas transportu urządzenia ze wskaźnikami, które pokażą czy zachowana została temperatura w łańcuchu chłodniczym, czy produkt nie został zamrożony.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz
Źródła:
1. COLD CHAIN Procurement guidelines – Temperature monitoring devices, UNICEF Supply Division [dostęp elektroniczny 2016-05-17]

Data publikacji:
17 maj 2016
Achem.pl