Strona główna » BLOG » Pomiar CO2 w pomieszczeniach, jakość powietrza

Pomiar CO2 w pomieszczeniach

Jakość powietrza wewnątrz budynku zależy w głównej mierze od ilości substancji, jakie je zanieczyszczają – tymi substancjami są gazy oraz cząsteczki. Na jakość powietrza wewnątrz budynku ma wpływ także odpowiednia wentylacja, która poprawia cyrkulację świeżego powietrza.
Bardzo ważne jest monitorowanie stopnia czystości powietrza (IAQ – Indoor Air Quality) wewnątrz budynków (szczególnie w centrach handlowych i biurowcach) wpływa to bowiem na dostarczenie odpowiedniej ilości świeżego powietrza, co zapewnia nie tylko poprawę zdrowia, ale także wydajności człowieka.

Indoor Air Quality – IAQ

Odpowiednia cyrkulacja powietrza jest uwarunkowana według systemu ASHARE, który został po raz pierwszy opublikowany w 1973 roku. Zawarte są w nim szczególne zalecenia, dotyczące wentylacji zarówno budynków nowych, jak i starych. Opisano w nim wszystkie uwarunkowania dotyczące cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczeń, które wpływają pozytywnie na przebywających w nich ludzi oraz które minimalizują negatywne skutki złego obiegu powietrza dla zdrowia.
Pomiar dwutlenku węgla w pomieszczeniach

Poziomu CO2 używa się jako wskaźnika IAQ. Bardzo duża ilość różnego rodzaju gazów zmieszanych w pomieszczeniu jest bardzo trudna do zmierzenia. Jednak poziom CO2, który jest stosunkowo łatwy do zmierzenia może zostać wykorzystany do pomiaru poziomu innych substancji przy pomocy IAQ. Gaz CO2 produkujemy sami podczas oddychania. Każdy wydech przeciętnego dorosłego człowieka zawiera od 35 000 do 50 000 części na milion (czyli ppm) CO2 – jest to 100 razy więcej niż wynosi stężenie tego gazu na zewnątrz pomieszczenia. Poziom CO2 w zamkniętych pomieszczeniach zdecydowanie będzie wzrastać, jeżeli budynek nie będzie posiadał odpowiedniej cyrkulacji świeżego powietrza.

Czym dokładnie jest dwutlenek węgla?

CO2 to naturalny składnik atmosfery. Jego poziom w próbce powietrza jest wyrażany jako część na jeden milion (czyli part per milion; ppm) – czyli liczba cząsteczek CO2 zawarta na milion cząsteczek powietrza. Poziom dwutlenku węgla na zewnątrz budynku zazwyczaj osiąga poziom 380 ppm lub też wyższy. Wszystko zależy od dwóch czynników. Jednym z nich są lokalne warunki i związany z nimi ruch samochodów, lokalny przemysł oraz inne źródła spalania odpowiedzialne za emisję dwutlenku węgla. Drugim elementem są warunki pogodowe, do których zalicza się wiatry oraz inwersje temperaturowe.
Poziom stężenia CO2 wewnątrz pomieszczenia uwarunkowany jest przede wszystkim ilością mieszkańców, stanem wentylacji, a także poziomem CO2 na zewnątrz. Wewnętrzny poziom tego gazu może wzrastać na skutek złego systemu wentylacji odpowiedzialnej za usuwanie szkodliwych elementów.

Czym mierzyć stężenie CO2?

Urządzenie do pomiaru stężenia dwutlenku węgla jest niezwykle wygodne – w prosty i łatwy sposób pozwala na sprawdzenie jego stężenia wewnątrz budynku. Jednakże poziom zewnętrznej koncentracji CO2 jest poniekąd częścią stężenia CO2 wewnątrz pomieszczenia – dlatego ważne jest, aby sprawdzić stężenie dwutlenku węgla na zewnątrz, zanim zacznie mierzyć się stężenie wewnątrz pomieszczenia. Stężenie CO2 na zewnątrz zazwyczaj osiąga wartość od 380 do 500 ppm. Większość mierników CO2 jest w stanie wykazać, czy cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczenia jest wystarczająca. Do pomiarów poziomu CO2 służy rejestrator RTR-576, który jednocześnie dokonuje pomiaru innych parametrów – temperatury i wilgotności.

Konserwacji urządzenia do sprawdzania poziomu dwutlenku węgla powinien dokonywać specjalista. Ze strony posiadacza konieczne jest regularne wycieranie urządzenia miękką i suchą ściereczką – zabrania się używania jakichkolwiek środków czyszczących lub rozpuszczalników – takie działania mogą jedynie zaszkodzić urządzeniu.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz
Źródła:
1. Rich Prill, Why Measure Carbon Dioxide Inside Buildings?, Washington State University, Extension Energy Program [dostęp elektroniczny 2016-05-11]
2. Washington State University – Energy ProgramMeasuring Carbon Dioxide Inside Buildings – Why is it Important? [dostęp elektroniczny 2016-05-11]

Data publikacji:
11 maj 2016
Achem.pl