Strona główna » BLOG » Do czego służy rejestrator danych pomiarowych?

Co to jest rejestrator danych pomiarowych?

Rejestrator to urządzenie elektroniczne służące do ciągłego pomiaru, zapisu oraz raportowania danych w określonych interwałach czasowych. Posiada wbudowane wewnętrzne lub zewnętrzne sensory do pomiaru rozlicznych parametrów. Dostępne są m.in. rejestratory temperatury powietrza, wilgotności względnej, natężenia oświetlenia (lux), ciśnienia, napięcia (V), stężenia dwutlenku węgla, pulsu.
Obecnie, urządzenia pomiarowo-rejestrujące to urządzenia o kompaktowej budowie, zasilane bateryjnie, z wewnętrznym mikroprocesorem, pamięcią oraz sensorami. Sprawdzają się wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, są łatwe w użyciu.

Największą zaletą rejestratorów jest ciągły, automatyczny pomiar zadanych parametrów przez 24 godziny na dobę.
Rejestratory danych pomiarowych

Rejestratory danych pomiarowych

Jak działają rejestratory?

Urządzenie jest umieszczane w miejscu, którego warunki mają zostać zmonitorowane, na przykład magazyn, wnętrze samochodu lub wnętrze chłodziarki ( w tym przypadku możemy skorzystać z rejestratora z sondą zewnętrzną). Rejestrator dokonuje pomiaru określonego parametru i przechowuje zapis w pamięci wraz z dokładną datą i godziną. Zapisane dane wczytujemy do komputera łącząc się poprzez port USB lub sieć WiFi, LAN lub dzięki transmisji radiowej – w zależności od wybranego rozwiązania i produktów.

Etapy działania rejestratorów danych pomiarowych

Dane możemy oglądać w wersji tabelarycznej oraz na wykresie.

Gdzie używamy rejestratorów?

Rejestratory mają zróżnicowany zakres zastosowań w rozmaitych branżach. Począwszy od lodówki w pobliskiej restauracji do monitoringu parametrów środowiska panującego w przestrzeni kosmicznej. Służą do pomiarów warunków klimatycznych zewnętrznych oraz w pomieszczeniach, monitoringu wydajności klimatyzacji np. w serwerowniach, mają zastosowanie przy monitorowaniu łańcucha chłodniczego – w produkcji, transporcie, magazynowaniu, w branży farmaceutycznej i spożywczej, są szeroko stosowane w urządzeniach laboratoryjnych, przy przechowywaniu leków i szczepionek.

Z pomocą rejestratorów zimny łańcuch towarów konsumpcyjnych oraz innych produktów wrażliwych na zmiany temperatury zostaje poddany ciągłemu monitorowaniu, dzięki czemu zachowujemy bezpieczeństwo i jakość produktów.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz
<Data publikacji:
8 września 2015
Achem.pl