Strona główna » BLOG » Laboratorium – rejestratory temperatury i wilgotności dla

Rejestratory temperatury i wilgotności w laboratorium

W laboratoriach istotną kwestią jest pomiar temperatury w urządzeniach – lodówkach, zamrażarkach (do -90°C), inkubatorach, cieplarkach oraz monitoring temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Zachowanie odpowiednich warunków temperatury oraz wilgotności wywiera wpływ na wyniki badań a także zwiększa bezpieczeństwo przechowywania poprzez alarmowanie w przypadkach przekroczenia zadanych temperatur.

Laboratoria akredytowane

Temat monitoringu jest szczególnie ważny dla laboratoriów ubiegających się o akredytację PCA. Zapewnienie rejestracji danych pomiarowych z wykorzystaniem wzorcowanych rejestratorów temperatury i wilgotności jest jednym z etapów procesu akredytacyjnego. Pozwala zwiększyć wiarygodność laboratorium i wykonywanych badań oraz stanowi istotne wyróżnienie na rynku pośród innych firm.
ejestratory_temperaury_laboratoria

Automatyzacja pracy, większe bezpieczeństwo i inne zalety

Rejestratory oraz oprogramowanie pomiarowe Sensodis dla urządzeń TANDD dostępne w naszej ofercie upraszczają i automatyzują pomiary i rejestrację temperatury i wilgotności. Oferowane rejestratory są proste i wygodne w użytkowaniu oraz niezależne od zasilania 230V. Czas potrzebny na dokonanie odczytu, przetwarzanie i wizualizację danych zostaje maksymalnie skrócony. Odczyty mogą być dokonywane drogą radiową, poprzez sieć Wi-Fi lub LAN. Nie ma potrzeby układania kabli a czas montażu kompletnego systemu wynosi 1-2 dni.

Zapewniamy rozwiązania techniczne dla zintegrowanych systemów obejmujących większą liczbę urządzeń laboratoryjnych oraz pomieszczeń, także na różnych kondygnacjach lub w oddalonych lokalizacjach. Możliwe jest połączenie w jedną sieć pomiarową osobnych budynków w różnych miastach.

Za pomocą programu Sensodis do obsługi urządzeń pomiarowych uzyskuje się dostęp do danych w postaci tabelarycznej oraz wykresów. Dane mogą być dostępne na wielu stanowiskach pracy, w zależności od oczekiwań użytkowników. W przypadku sytuacji awaryjnej zostanie wygenerowane alarmowe powiadomienie w formie SMS lub email.

Temperatura i wilgotność powietrza

Do badania mikroklimatu w pomieszczeniach stosujemy radiowe rejestratory do pomiaru dwóch parametrów jednocześnie – temperatury oraz wilgotności – RTR-503. Dołączone bezpłatne oprogramowanie pozwala na archiwizowanie danych, wydruk raportów, udokumentowanie odpowiednich warunków podczas przeprowadzania badań.

Monitoring temperatury w urządzeniach laboratoryjnych

Lodówki, zamrażarki, cieplarki, inkubatory

Nawet niewielka zmiana temperatury w lodówce lub w zamrażarce, która utrzymuje się dłuższy czas bez wiedzy pracownika laboratorium, może mieć wpływ na produkty wrażliwe. Do monitorowania temperatury przechowywania leków, szczepionek i innych materiałów zalecamy radiowy rejestrator temperatury RTR-502 z sondą zewnętrzną lub dwukanałowy rejestrator TR-71wb z dwoma sondami zewnętrznymi służącymi do równoczesnego monitorowania dwóch chłodziarek.
Do rejestratorów dołączone jest bezpłatne oprogramowanie.

Oba powyższe rejestratory znajdują także zastosowanie w monitoringu temperatury w cieplarkach i inkubatorach. Zakres pomiarowy RTR-502 to -60°C do 155°C z dokładnością do ±0.3°C. Sondy rejestratora TR-71wb zapewniają pomiary w zakresie -40°C-110°C, dostępne są także opcjonalne sondy o większym zakresie pomiarowym.

Rejestratory z sondą zewnętrzną pozwalają na bezpieczne umieszczenie elektroniki z wyświetlaczem na zewnątrz urządzenia. Jest to wygodne rozwiązanie, mamy możliwość podglądu bieżącej temperatury bez otwierania lodówki. Umieszczenie sondy pomiarowej na przewodzie eliminuje błędy pomiarowe spowodowane wydzielaniem się ciepła z układów elektronicznych oraz ułatwia wybór miejsca pomiaru. Średnica sondy pomiarowej RTR-502 wynosi tylko 2,5mm. Sonda pomiarowa wprowadzana jest do wnętrza lodówki przez uszczelkę w drzwiach lub otwór inspekcyjny.

Jako uzupełnienie rejestratorów polecamy aluminiowe bloki termiczne naszej produkcji. Podczas ciągłego monitoringu temperatury w urządzeniach laboratoryjnych zdarza się, że system zarejestruje spadek lub wzrost temperatury spowodowany otwarciem drzwi. Taka sytuacja może wymagać przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Aluminiowe tuby zabezpieczają przed rejestracją chwilowych przekroczeń temperatury, które nie mają wpływu na przechowywane materiały.

Zamrażarki niskotemperaturowe, wysokotemperaturowe urządzenia laboratoryjne

Do monitorowania wysokotemperaturowych urządzeń laboratoryjnych oraz zamrażarek niskotemperaturowych przeznaczony jest radiowy rejestrator temperatury RTR-505-Pt z sondą zewnętrzną. Rejestrator umożliwia dokładny pomiar i rejestrację temperatury w zakresie -199 do 600°C, charakteryzuje się solidną i szczelną obudową IP64, wyświetlaczem oraz bezpłatnym oprogramowaniem. Dane przesyłane są drogą radiową.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz

Data publikacji:
1 marzec 2016
Achem.pl