Strona główna » BLOG » Temperatura otoczenia w miejscu pracy

Temperatura otoczenia w miejscu pracy

Komfort naszej pracy zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest temperatura otoczenia, która w znacznym stopniu wpływa na nasze samopoczucie. Wszystkie organizmy żywe w zdecydowanym stopniu reagują na konkretne zmiany temperatury. Człowiek jest zaliczany do organizmów ciepłokrwistych. Oznacza to w skrócie, że organizm człowieka, niezależnie od warunków zewnętrznych, poprzez kosztowne zużycie energii jest w stanie utrzymać konkretną temperaturę – z wahaniem na poziomie +/-1˚C.

Wahania temperatury a wydajność pracy

Temperatura, w jakiej przyszło człowiekowi funkcjonować, a także pracować może mieć wpływ na jego efektywność. Temperatura w miejscu pracy przekłada się bezpośrednio na wyniki pracy.
Wpływ temperatury na pracę biurową
Na świecie przeprowadzane są badania dotyczące oddziaływania temperatury na jakość naszej pracy. Takimi badaniami zajmowali się badacze m. in. z Finlandii i Danii. Wyniki badań różnią się, jednakże większość badaczy wskazuje na spadek efektywności pracowników umysłowych w podwyższonej temperaturze, np. wzrost temperatury z 22°C do 30°C obniżył wydajność pracy o 10%. Natomiast w przypadku osób wykonujących prace manualne, wzrost temperatury może przynosić skutek odwrotny. Wyższa temperatura naszych mięśni może sprawiać, że nasza manualna wydajność jest większa. Jest to wynik świadczący o tym, że temperatura otoczenia odgrywa bardzo ważną rolę w pracy człowieka.

Zmiany temperatury w różny sposób działają na nasz organizm, zależy to także od tego, do jakiego otoczenia przywykliśmy, w jakim otoczeniu żyjemy. Jeżeli mieszkamy i pracujemy w niskich temperaturach – kraje skandynawskie – wówczas bardzo wysoka temperatura wpłynie na nas bardzo negatywnie. Natomiast osoby mieszkające w ciepłym klimacie uzyskują komfort cieplny w wyższych temperaturach.

Wpływ zmian temperatury na nasze zdrowie

Temperatura panująca w miejscu pracy, w którym przebywamy przez część dnia, może mieć duże znaczenie dla naszego zdrowia a nawet życia. Bardzo wysokie temperatury na świecie, notowane w ostatnich latach, stanowią zagrożenie dla naszego życia, głównie wśród osób chorych, starszych oraz dzieci. Ponadto wzrost temperatury otoczenia nawet o kilka stopni jest również zagrożeniem dla osób wrażliwych i skłonnych do alergii (szczególnie narażeni są pracownicy muzeów, bibliotek, archiwów, magazynów). W wyniku wzrostu temperatury znacznie szybciej rozwijają się roztocza, grzyby czy drobnoustroje, w tym także organizmy chorobotwórcze. Pracownicy firm produkujących i dystrybuujących świeżą żywność (np. mięso) także narażeni się w większym stopniu na zatrucia mikrobiologiczne w przypadkach wzrostu temperatury.

Toksyny i zanieczyszczenia w powietrzu

Osoby mające styczność z substancjami toksycznymi, powinny pamiętać o odzieży ochronnej nawet w warunkach podwyższonej temperatury. Kontakt wilgotnej od potu skóry z toksyczną substancją, skutkuje znacznie większym wchłanianiem toksyn do organizmu.
Wpływ temperatury na pracę w laboratoriumPodwyższona temperatura wywołuje potrzebę większego dotleniania naszego organizmu, oddychamy głębiej, przepływ tlenu przez drogi oddechowe jest szybszy. Jest to niekorzystna sytuacja dla pracowników przebywających w środowisku, w którym występują toksyny gazowe (laboratoria analityczne, pralnie chemiczne, chłodnie, fermy…), w takich momentach wprowadzają do organizmu więcej toksyn. Niebezpieczeństwo pojawia się także, gdy w powietrzu znajdują się zanieczyszczenia stałe (np. magazyny zbóż) – azbest, włókno szklane, naskórek zwierząt, włókno roślinne, wolna krzemionka krystaliczna.

Przechowywanie leków

Dużą uwagę warto zwrócić również na wszelkie środki medyczne jak chociażby tabletki przeciwbólowe. Przechowywanie ich w niewłaściwej temperaturze negatywnie wpływa na organizm człowieka – w skrajnych przypadkach może dojść nawet do zatrucia metabolitami tych leków. Projektując miejsce pracy, należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie apteczek – należy wybierać miejsca, w których wahania temperatury będą wykluczone, lub ograniczona będzie możliwość ich wystąpienia.

Monitoring temperatury w miejscu pracy

Zapewnienie ciągłego monitoringu temperatury pozwoli nam rozwiązać ewentualne problemy z wahaniami temperatury, umożliwi kontrolę warunków środowiskowych pomieszczeń. Do automatycznego pomiaru, wraz z możliwością ustawienia powiadomień alarmowych, polecamy:

radiowe rejestratory RTR-501 (do pomiaru temperatury) lub RTR-503 (to urządzenie zmonitoruje zarówno temperaturę jak i poziom wilgotności)
rejestratory z przesyłem danych poprzez sieć wifi TR-71wf, TR-72wf (temperatura i wilgotność)
dla sieci LAN TR-71nw, TR-72nw (temperatura i wilgotność)
W prostszych zastosowaniach, gdy chcemy sporadycznie zmonitorować wybrane pomieszczenie, można użyć rejestrator z portem USB. Taki rejestrator będzie tańszy, jednak to urządzenie wymaga od nas trochę więcej pracy w postaci podłączenia rejestratora do komputera i zgrania wyników. Dobrze sprawdzają się w takich przypadkach rejestratory Microlite.

Dostępne są także urządzenia rejestrujące zawartość dwutlenku węgla RTR-576, na temat dwutlenku węgla więcej szczegółów w kolejnym wpisie na blogu dotyczącym pomiaru dwutlenku węgla w pomieszczeniach.

Optymalna temperatura w miejscu pracy jest ważna nie tylko ze względu na prawidłowe wykonywanie pracy, ale przede wszystkim ze względu na właściwe funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to jeden z elementów, na który szczególnie powinno zwrócić się uwagę. Nie zawsze jest możliwość regulacji temperatury tak, aby działała na korzyść pracownika, jednakże tam, gdzie to możliwe, powinniśmy zmierzać do zapewnienia sobie komfortu cieplnego, który przełoży się na wydajność naszej pracy oraz zwiększy bezpieczeństwo.

Skontaktuj się teraz

Odpowiemy na dodatkowe pytania.
(+48) 606 26 46 26 achem@achem.pl

Wyślij formularz
Źródła:
1. Bartosz Piechowicz, Kinga Stawarczyk, Michał Stawarczyk, Temperatura jako istotny składnik środowiska pracy – wybrane aspekty, Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka, 2013 nr 7

Data publikacji:
19 kwiecień 2016
Achem.pl